Inso Symbol #1: ดีไซน์ใหม่โลโก้คนพิการ

Symbols InSo 01

Music: http //www.bensound.com

ดีไซน์ใหม่โลโก้คนพิการ

sybol1

             โลโก้แบบเก่า                                           โลโก้แบบใหม่

ดีไซน์ใหม่โลโก้คนพิการ
หลายคนคงจะคุ้นตากับสัญลักษณ์คนพิการที่เป็นรูปคนนั่งบนวีลแชร์แบบที่เห็นอยู่นี้กันมานานแล้ว
แต่ในปัจจุบันนี้รูปแบบสัญลักษณ์ได้เปลี่ยนไปเป็นแบบใหม่แล้วนะคะด้วยแนวคิดที่ว่าให้รูปคนดูมี
ลักษณะของความกระฉับกระเฉงและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่ยังคงเอกลักษณ์ของ สีไว้ คือ สีขาวและสีฟ้า